คุณแม่เอ กล้อง Canon EOS R กับน้องเอเชีย กล้อง Canon EOS 6D Mark I เรียนถ่ายภาพเบื้องต้น Level 1 จาก 0 จนเป็น คุณเอต้องการเรียนถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานที่ทำ ส่วนน้องเอเชียต้องการเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมถ่ายภาพของที่โรงเรียน โดยมีนัองแซค นายแบบตัวน้อยมาเป็นแบบให้ฝึกถ่ายด้วย

Facebook Share
Twitter Share

บทความใกล้เคียง

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram