คุณแอม กล้อง Nikon D850 เรียนถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน Level 1 ชื่นชอบการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ โดยมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว แต่อยากจะเข้าใจพื้นฐานให้ถูกต้องและกระจ่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคุณจูน มาเป็นแบบให้ฝึกถ่ายด้วย

Facebook Share
Twitter Share

บทความใกล้เคียง

Workshop@พระบรมมหาราชวัง หลังจบคอร์สเรียนถ่ายภาพ ทางศูนย์จะจัด Workshop อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ฟรี!!! เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ออกมาใช้ได้จริง ในสถานที่จริง เพื่อเพิ่มมุมมองและประสบการณ์ในการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ โดยมีผู้สอนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด!!

คุณเบียร์ เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กล้อง Nikon เรึยนถ่ายภาพเบื้องต้นจาก 0 จนเป็น เพราะแฟนชอบท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ที่ผ่านมาใช้กล้องมือถือถ่ายแต่ได้ภาพที่ไม่ถูกใจ โดย ได้แฟนมาเป็นแบบให้ฝึกถ่ายด้วย

คุณชัช สาวเก่งนักการตลาดและเจ้าของคาเฟ่ เรียนถ่ายภาพเพื่อถ่ายเบเกอรี่ลงเพจ

คุณตุ๋ม Samsung S22 Ultra เรียนถ่ายภาพขั้นพื้นฐานด้วยมือถือ

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram