Day: กรกฎาคม 17, 2023

Workshop

น้องเชียร์ อายุ 16 ปี กลัอง Sony A5100 เรียนถ่ายภาพเพื่อสร้าง Portfolio สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

น้องเชียร์ อายุ 16 ปี กลัอง Sony A5100 เรียนฝึกถ่ายภาพเพื่อสร้าง Portfolio สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Read More »
Workshop

คุณบิว กล้อง Sony zv-e10 ต้องการถ่ายภาพสถานที่ต่างๆมาประกอบบทความในเวปไซต์ของบริษัท

คุณบอย กล้อง Fuji XT30 เรียนถ่ายภาพเนื่องจากไม่อยากลองผิดลองถูกให้เสียเวลา

Read More »
Workshop

น้องไจ๋ไจ๋ชอบงานศิลปะอยู่แล้วคุณพ่อจึงส่งเสริมให้เรียนถ่ายภาพเพิ่มเติม ส่วนน้องแอมต้องถ่ายรูปรถยนต์เพื่อโปรโมทในสื่อโซเชียล

คุณนุ กล้อง Sony A7 ||| ขื่นชอบการถ่ายภาพแนว Street

Read More »
กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram