น้องเชียร์ อายุ 16 ปี กลัอง Sony A5100 เรียนถ่ายภาพเพื่อสร้าง Portfolio สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Facebook Share
Twitter Share

บทความใกล้เคียง

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram