ABOUT COURSE

BASIC

คอร์สเรียนถ่ายภาพเบื้องต้น

สอนถ่ายภาพขั้นพื้นฐานสําหรับมือใหม่ จาก 0 จนเป็น ไม่ต้องมีพื้นฐาน

(การันตีสอนจนเป็น) เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการถ่ายภาพมาเลย

 • สอนตัวต่อตัว Step by Step เข้าใจง่าย เป็นเร็ว เป็นชัวร์ ถามได้ ทุกเรื่อง ไม่อายใคร
 • สอนทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%
 • สอนฟังชั่นการใช้งานของกล้อง DSLR หรือ Mirrorless
 • สอนตามกล้องผู้เรียน ใช้เรียนได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • สอนทุกโหมดการถ่ายภาพ M S A P
 • สอนการตั้งค่ากล้อง เช่น รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ การวัดแสง ISO
 • สอนการตั้งค่ากล้องสําหรับการถ่ายภาพแต่ละแบบ เช่น ภาพบุคคล หน้าชัดหลังเบลอ ภาพ วิว ท่องเที่ยว อาหาร ไฟกลางคืน โบเก้
 • สอนการวางองค์ประกอบภาพ จุดตัด 9 ช่อง เส้นนําสายตา
 • สอนแนวคิดและเทคนิคการถ่ายภาพที่จะทําให้ถ่ายภาพได้สวยขึ้น ถ่ายสินค้าขายของ ออนไลน์ ถ่ายภาพขาย Stock
 • สอนเป็นกันเอง จริงใจ ใจเย็น
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําในการถ่ายภาพตลอดไป หลังจบคอร์สเรียนไปแล้ว

ค่าคอร์ส

4,900 บาท / เรียน 1 ท่าน
เรียนเป็นคู่เหลือเพียง 8,000 บาท

 • 1 คอร์ส จะเรียน 2 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้เรียน)
 • เรียน เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ผู้เรียนเลือกวันเรียนได้เอง)
 • ระหว่างอาทิตย์จะให้การบ้านถ่ายภาพเพื่อนํากลับมาส่งและวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เรียน ก่อนจะเพิ่มเติมเนื้อหาบทต่อไป
 • การแบ่งคอร์สเรียนจะทําให้ผู้เรียนค่อยๆทําความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ ไม่อัดให้จบภายใน วันเดียว ซึ่งจะเห็นผลมากกว่า

สถานที่เรียน

สามารถนัดเรียนตามสถานที่ๆสะดวก ที่บ้าน ที่ทํางาน ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ถ้าใกล้ สวนสาธารณะจะดีเพื่อทดลองถ่ายจริงได้เลย (Workshop)

การจ่ายค่าคอร์สเรียน

โอนมัดจํา 1,000 บาทเพื่อกําหนดและนัดวันเรียน ส่วนที่เหลือจ่ายเต็มจํานวนในวันเรียน(จ่าย ก่อนเรียน)

เลขทีบัญชี

7702117253
ธนาคารกสิกรไทย
นายสุรชัย กิตติปัญจมาศ

BASIC

คอร์สเรียนถ่ายภาพด้วยมือถือ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีไม่มีพื้นฐานการถ่ายภาพมาก่อนและไม่มีกล้อง แต่ต้องการถ่ายภาพด้วยมือถือให้ได้ประสิทธิพลเทียบเคียงกับการถ่ายภาพด้วยกล้องโปร ด้วยมุมมองการถ่ายภาพแบบช่างภาพมืออาชีพ

 • สอนตัวต่อตัว Step by Step เข้าใจง่าย เป็นเร็ว เป็นชัวร์ ถามได้ทุกเรื่อง ไม่อายใคร
 • สอนทฤษฎี 30% ปฎิบัติ 70%
 • สอนฟังชั่นการใช้งานของกล้องมือถือ
 • สอนโหมดการถ่ายภาพแบบแมนนวล M
 • สอนการตั้งค่า เช่น รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ ความไวแสง (ISO)
 • สอนการตั้งค่า สำหรับการถ่ายภาพแต่ละแบบ เช่น ภาพบุคคล หน้าชัดหลังเบลอ ภาพวิว ท่องเที่ยว อาหาร ไฟกลางคืน โบเก้
 • สอนการวางองค์ประกอบภาพ จุดตัด 9 ช่อง เส้นนำสายตา
 • สอนแนวคิดและเทคนิคการถ่ายภาพที่จะทำให้ถ่ายภาพได้สวยขึ้น ถ่ายสินค้าขายของออนไลน์ ถ่ายภาพขาย Stock 
 • สอนเป็นกันเอง จริงใจ ใจเย็น
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการถ่ายภาพตลอดไป หลังจบคอร์สเรียนไปแล้ว

ค่าคอร์ส

3,900 บาท / เรียน 1 ท่าน
เรียนเป็นคู่เหลือเพียง 6,000 บาท

 • 1 คอร์ส จะเรียน 1 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้เรียน)
 • เรียน เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ผู้เรียนเลือกวันเรียนได้เอง)
 
 

สถานที่เรียน

สามารถนัดเรียนตามสถานที่ๆสะดวก ที่บ้าน ที่ทํางาน ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ถ้าใกล้ สวนสาธารณะจะดีเพื่อทดลองถ่ายจริงได้เลย (Workshop)

การจ่ายค่าคอร์สเรียน

โอนมัดจํา 1,000 บาทเพื่อกําหนดและนัดวันเรียน ส่วนที่เหลือจ่ายเต็มจํานวนในวันเรียน(จ่าย ก่อนเรียน)

เลขทีบัญชี

7702117253
ธนาคารกสิกรไทย
นายสุรชัย กิตติปัญจมาศ

GALLERY

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram