ABOUT COURSE

BASIC

คอร์สเรียนถ่ายภาพเบื้องต้น
สําหรับมือใหม่

สอนถ่ายภาพขั้นพื้นฐานสําหรับมือใหม่
จาก 0 จนเป็น ไม่ต้องมีพื้นฐาน (การันตีสอนจนเป็น)
เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการถ่ายภาพมาเลย

 • สอนตัวต่อตัว Step by Step เข้าใจง่าย เป็นเร็ว เป็นชัวร์ ถามได้ ทุกเรื่อง ไม่อายใคร
 • สอนทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%
 • สอนฟังชั่นการใช้งานของกล้อง DSLR หรือ Mirrorless
 • สอนทุกโหมดการถ่ายภาพ M SA Auto
 • สอนการตั้งค่ากล้อง เช่น รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ การวัดแสง iso
 • สอนการตั้งค่ากล้องสําหรับการถ่ายภาพแต่ละแบบ เช่น ภาพบุคคล หน้าชัดหลังเบลอ ภาพ วิว ท่องเที่ยว อาหาร ไฟกลางคืน โบเก้
 • สอนการวางองค์ประกอบภาพ จุดตัด 9 ช่อง เส้นนําสายตา
 • สอนแนวคิดและเทคนิคการถ่ายภาพที่จะทําให้ถ่ายภาพได้สวยขึ้น ถ่ายสินค้าขายของ ออนไลน์ ถ่ายภาพขาย Stock
 • สอนเป็นกันเอง จริงใจ ใจเย็น
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําในการถ่ายภาพตลอดไป หลังจบคอร์ส เรียนไปแล้ว

ค่าคอร์ส

3,900 บาท / เรียน 1 ท่าน
เรียนเป็นคู่ 3,000 บาท / ต่อ 1 ท่าน

 • 1 คอร์ส จะเรียน 2-3 ครั้งๆละ 2-3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้เรียน)
 • เรียน เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ผู้เรียนเลือกวันเรียนได้เอง)
 • ระหว่างอาทิตย์จะให้การบ้านถ่ายภาพเพื่อนํากลับมาส่งและวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เรียน ก่อนจะเพิ่มเติมเนื้อหาบทต่อไป
 • การแบ่งคอร์สเรียนจะทําให้ผู้เรียนค่อยๆทําความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ ไม่อัดให้จบภายใน วันเดียว ซึ่งจะเห็นผลมากกว่า


สถานที่เรียน

สามารถนัดเรียนตามสถานที่ๆสะดวก ที่บ้าน ที่ทํางาน ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คาเฟ่ ถ้าใกล้ สวนสาธารณะจะดีเพื่อทดลองถ่ายจริงได้เลย (Workshop)

การจ่ายค่าคอร์สเรียน

โอนมัดจํา 1,000 บาทเพื่อกําหนดและนัดวันเรียน ส่วนที่เหลือจ่ายเต็มจํานวนในวันเรียน(จ่าย ก่อนเรียน)

เลขทีบัญชี

7702117253
ธนาคารกสิกรไทย
นายสุรชัย กิตติปัญจมาศ

GALLERY