คุณเข้ม หนุ่มมาดเข้ม(สมชื่อ) มีทักษะการถ่ายภาพที่ดียู่แล้ว แต่อยากเรียนปรับพื้นฐานที่ถูกต้อง จึงได้ลงเรียนคอร์สถ่ายภาพเบื้องต้น Level 1 ซึ่งใช้เวลาเรียนกระชับมาก ผู้สอนจึงสอนการใช้แฟลชพื้นฐานเพิ่มเติมให้

Facebook Share
Twitter Share

บทความใกล้เคียง

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram