คุณบาศ กล้อง Fuji XT-200 เรียนถ่ายภาพขั้นพื้นฐานจาก 0 จนเป็น ขื่นชอบท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ โดยมีคุณลินลี่ มาเป็นแบบให้ฝึกถ่ายด้วย

Facebook Share
Twitter Share

บทความใกล้เคียง

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram