คุณหนุ่ม กล้อง Nikon Zf เรียนถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน Level 1 จาก 0 จนเป็น ชื่นชอบการท่องเทียวและถ่ายภาพ โดยมีคุณมะปราง น้องสาว มาเป็นแบบให้ฝึกถ่ายด้วย

Facebook Share
Twitter Share

บทความใกล้เคียง

กลับไป
Facebook
Line
Phone
Instagram